Voorwaarden

Algemene voorwaarden die gelden voor de workshops van BLOEM KEER GROEN, ten tijde van inschrijven geeft u hier aan een akkoord.

U kunt zich aanmelden voor de workshop door het invullen van het inschrijfformulier.

 1. Plaatsing geschiedt in volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 2. Uw inschrijving is definitief, zodra BLOEM KEER GROEN uw cursusgeld heeft ontvangen op rekening NL 78 INGB 0004465951  t.n.v. BLOEM KEER GROEN, tevens vermelden de workshopdatum waarvoor u zich aanmeldt.
 3. Zodra BLOEM KEER GROEN het inschrijfformulier heeft ontvangen en u ziet binnen 48 uur voor aanvang van de workshop af van deelname, dan moet helaas door BLOEM KEER GROEN de volledige kosten van het cursusgeld in rekening worden gebracht.
 4. Wanneer u verhinderd bent is het mogelijk een ander persoon aan de cursus deel te laten nemen. U kunt dit telefonisch of via e-mail aan BLOEM KEER GROEN doorgeven.
 5. Rekening nummer: NL 78 INGB 0004465951  t.n.v. BLOEM KEER GROEN, tevens vermelden de workshopdatum waarvoor u zich aanmeldt.
 6. De workshop deelnemer is aansprakelijk voor het nakomen van betalingsverplichting.
 7. De workshopkosten zijn inclusief materialen en ondergronden, tenzij anders vermeld.
 8. De workshop gaat alleen door bij voldoende deelname.
 9. Wanneer de workshop niet doorgaat, krijgt u het workshopgeld teruggestort.
 10. Indien bepaalde materialen niet voorradig zijn, worden deze vervangen door alternatieve materialen.
 11. BLOEM KEER GROEN is niet aansprakelijk voor schade aan personen en / of eigendommen, of verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 12. Door het invullen van het inschrijfformulier, geeft de workshopdeelnemer te kennen de hierboven genoemde voorwaarden te accepteren en zich hier aan te verplichten.